دوشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۸۸

پيشنهاد: راه اندازیِ کمپين يک ميليون امضاء برای جدايی مذهب و دولت

پيشنهاد: راه اندازیِ کمپين يک ميليون امضاء برای جدايی مذهب و دولت

http://ayandehnegar.blogspot.com/2010/01/blog-post_20.html

به قول معترضان در خيابان های ايران سکولاريزم يعنی کار خدا با خدا دين از حکومت جدا