یکشنبه، آبان ۲۱، ۱۳۸۵

پلوراليسم، سکولاريسم، و آينده نگري

http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralism.htm
ENGLISH
http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralismEng.htm


*کتاب درباره پلوراليسم (هنوز بشکل کتاب تنظيم نشده)
آينده نگري و پلوراليسم ارسطو
دکارت و لائيکات
اسپينوزا در رد علت غائي
مونادهاي لايبنيتس و سي. پي. اچ جوادي
پلوراليسم و اتميسم منطقي راسل
پلوراليسم در انديشه غرب-کثرت گرائي
انديشه مارکسيستي و مونيسم-يکتاگرائي
*ضميمه درباره سکولاريسم
سکولاريسم چيست؟

*کتب و مقالات مختلف
*آينده نگري
کتاب ايران آينده نگر
يکتائي انفصالي و ما
آينده نگري مدرن
يک ديدگاه آينده نگر
آينده نگري، جعبه شن بازي، و توانمندي سياسي
پلاتفرم حزب آينده نگر
ترانس-هومانيسم و يادي از فريدون اسفندياري
آينده نگري و راه تحول ايران
*علم و تکنولوژي
فلسفه علم در قرن بيستم
ابزار هوشمند شالوده تمدني نوين
تورينگ و هوش مصنوعي
آيا ننو تکنولوژي واقعي است؟
توليد فرا انسان مرکزي
فضا و انديشه نو
*اينترنت
توقف اينترنت پر سرعت هدفش سرمايه خصوصي است
چگونه فيلترينگ جمهوري اسلامي را خنثي کن-بخش دوم
*جهان بيني
بيدار انديشي و روشن بيني
خدا و ما
مدرنيسم و معناي زندگي
کنفرانس پرندگان
متافيزيک و مذهب
*صوفيگري
صوفيگري و تقدير گرائي- يک يادداشت کوتاه
*چپ
آيا سوسياليسم عادلانه تر است؟
انديشه مارکسيستي و مونيسم-يکتاگرائي
اميد کاذب به چپ
*فرامدرنيسم
فرامدرنيسم شکل دهنده اسلامگرائي
*تئوري اقتصادي و عدالت
درآمد آلترناتيو-عدالت اجتماعي در جامعه فراصنعتي
ثروت و عدالت در ايران فردا
عدالت اجتماعي و انقلاب کامپيوتري
يک تئوري ارزش ويژه
*موسيقي
موسيقي عصر جديد چيست؟
*زنان
زنان، مردان، عشق ، تعهد، و آينده - ويرايش دوم
*جوانان
آينده نگري و جنبش جوانان ايران
*دموکراسي
رقص در آسمان
دموکراسي حکومت مردم نيست، قضاوت مردم است
قانون و ايران: فضيلت يا حقوق
گالبريت و دموکراسي در ايران
*جنگ
فراسوي جنگ
*مشروطيت
مشروطيت مدل غلط براي آينده
*انقلاب 1357
ترقي خواهي در عصر کنوني
مصاحبه درباره انقلاب 57
آينده نگري و انقلاب 57
*اسلام
پيام بمناسبت ماه محنت بار رمضان
اسلام و گلوباليسم
چرا اسلامگرائي ميکشد؟
*اصلاح طلبان اسلامي
نگاهي ديگر بر اصلاح طلبان جمهوري اسلامي
اصلاح طلبي ارتجاعي
قدرت، مذهب، و اصلاح طلبان ج.ا
دموکراسي اسلامي پلوراليسم نيست
*جمهوري اسلامي
مهدويت-اميد يا نااميدي جمهوري اسلامي
آغازِِ پايان جمهوري اسلامي
*آلترناتيو
جمعيت رفراندوم
قانون اساسي جديد- رفراندوم ترقي و تحجر
جبهه واحد برای ايجاد حکومت سکولار در ايران
ايران-جمهوري آينده نگر
*نافرماني مدني
غير اسلامي کردن يعني نافرماني مدني
*فدراليسم
کتاب کردها و شکل گيري دولت مرکزي در ايران
کردهاي ايران و تقسيم عراق
تقسيم قومي عراق فدراليسم نيست
کردستان، فدراليسم، و احساسات ملي ايرانيان
وقايع آذربايجان و ساختار قدرت در ايران
آينده نگري و افسانه هاي دولت هاي ملي
فدراليسم حکومت قومي نيست
*عراق
عراق-تئوکراسي را تا دير نشده پايان دهيد
*آمريکا و اروپا و روسيه
روسيه: از محمد علي شاه تا احمدي نژاد
آمريکا و اروپا برای ايران چه کار ميتوانند بکنند


http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralismEng.htm
*BOOK ON PLURALISM (Not compiled in a book format yet)
Futurism and Aristotle's Pluralism
Descartes and Laity
Spinoza's Refutation of Teleology
Leibniz's Monads and Javadi's CPH
Pluralism and Russell's Logical Atomism
Pluralism in the Western Thought
Marxist Thought & Monism
*Appendix on secularism
What is Secularism?

* VARIOUS ARTICLES

*Futurism
Futurist Iran Book
Singularity and Us
Modern Futurism
A Futurist Vision
Futurism, Sandbox, and Political Potency
Futurist Party Platform
Transhumanism and a Tribute to Fereidoun Esfandiary
Futurism and Road of Change in Iran
*Science & Technology
Philosophy of Science in 20th Century
Intelligent Tools
Turing and AI
Is Nanotechnology Real?
Post-Anthropocentric Production
Space and New Thinking
*Internet
Stopping High-Speed Internet Aims At Private Capital
How to Neutralize IRI Filtering-Part 2

*Worldview
Wakefulness and Enlightenment
The God and Us
Modernism and Meaning of Life
Conference of the Birds
Metaphysics & Religion
*Sufism
Sufism and Fatalism- A Brief Note
*Left
Is Socialism More just?
Marxist Thought & Monism
False Hope in the Left
*Postmodernism
Postmodernism Shaping Islamism
*Economic Theory & Justice
Alternative Income-Social Justice in Post-Industrial Society
Wealth and Justice in Future Iran
Knowledge Economy & Social Justice
A Theory of Uniqueness Value
*Music
What is New Age Music?
*Women
Women, Men, Commitment, Love and Future-Second Edition
*Youth
Futurism and Iran's Youth Movement
*Democracy
Dancing in the Air
Democracy is Not People's Rule, it is People's Judgment
Iran & Law: Virtue or Rights
Galbraith and Democracy in Iran
*War
Beyond War
*Mashrootiat
Mashrootiat a Wrong Model for Future
*1979 Revolution
Progressiveness in the Present Epoch
1357 Interview
Futurism and Iran's 1979 Revolution
*Islam
Message on Occasion of Dreadful Ramadan
Islam and Globalization
Why Islamism Kills?
*Islamic Reformists
Reactionary Reformism
Power, Religion, and IRI Reformists
Islamic Democracy is *not* Pluralism
*Islamic Republic
Mahdaviat-IRI’s Hope or Despair
Beginning of the End of IRI
*Alternative
Referendum Society
New Constitution-Referendum of Progress and Petrifaction
United Front for a Secular Regime in Iran
Iran-Futurist Republic
*Civil Disobedience
De-Islamization is Civil Disobedience

*Federalism
Kurds and Formation of Central Government in Iran
Ethnic Partitioning of Iraq is not Federalism
Kurdistan, Federalism and Iranian National Sentiments
Azerbaijan Events and Structure of Power in Iran
*Iraq
IRAQ-End Theocracy before it is Too Late

*US/Europe
What Can US and EU do for Iran